posted by admin on wrz 7

Badania naukowe wpływają na zmniejszenie liczby katastrof powodowanych zjawiskami uprzednio mało zrozumiałymi i nie ujętymi analizą obliczeniową. Jeżeli można, choćby w ogólnych zarysach, stosować ocenę ilościową zjawisk, można też opracować przepisy ustalające zapasy bezpieczeństwa. Zdaniem Smitha źródłem zagrożenia jest współczesna tendencja nadmiernej kompleksowości norm i wytycznych projektowania. Może ona w przyszłości spowodować zbytnie absorbowanie uwagi projektantów przepisami, złe ich zrozumienie lub wadliwe stosowanie. W budownictwie mostowym są potrzebne krótkie i wyraźne przepisy, z którymi projektant powinien być dobrze zapoznany. Ostateczny sukces czy niepowodzenie zależy nie od stosowanych norm, a tylko od pracy ludzkiej. Wynik zależy od inżyniera i współpracującego z nim zespołu. Z każdą pomyłką techniczną jest związany człowiek, który popełnił ją sam lub wskutek braku zharmonizowanego zespołu współpracowników. Z opisów licznych katastrof wynika, że wzorowo współpracujący zespół najlepiej gwarantuje zapobieganie zarówno błędom projektowym, jak i niepowodzeniom wykonawstwa. Nie ma recepty na dobór odpowiedniego zespołu. Szczególnie niebezpieczna jest zmiana zgranego zespołu w czasie budowy. Dlatego powinna być akceptowana, jedynie w przypadkach bezwzględnie koniecznych. Wtedy jednak jest niezbędne dokładne i przemyślane opracowanie nowego planu robót, z ustaleniem zakresu odpowiedzialności i czynności poszczególnych członków zespołu. Nigdy nie można wykluczyć ewentualności niepowodzenia. [podobne: pozwolenie na budowę dokumenty, stara tkalnia, weraph ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pozwolenie na budowę dokumenty stara tkalnia weraph