posted by admin on wrz 10

Bluszcz (Hedera) dopiero bezpośrednio przed zakwitaniem rozwija liście owalne i zaostrzone: natomiast wcześniej rozwijające się liście są klapowane. Heterofilia i anizofilia. U niektórych całkowicie już wykształconych roślin występują na różnych wysokościach łodygi liście różniące się między sobą kształtem. Zjawisko to nazywamy różnopostaciowością liści (heterofilią). Inne rośliny mają liście o różnym kształcie w obrębie tej samej strefy pędu po obydwu jego stronach; dzięki temu pęd ma budowę grzbieto-brzuszną. Zjawisko to określamy jako anizofilię. Z anizofilią wiąże się często asymetria liści. Heterofilia jest zjawiskiem występującym często u roślin wodnych. Mogą one wykształcać taśmowate albo drobno porozcinane liście podwodne, przystosowane do życia w wodzie; nadto mogą one wykształcać. Liścienie mają zazwyczaj krótki okres życia; niemal zawsze wykazują one budowę prostszą niż liście właściwe, chociaż w istocie składają się z takich samych części. Podczas kiełkowania nasienia liścienie niektórych roślin, np. Phaseolus coccineus i Vicia aba, są cały czas otoczone łupiną nasienną i pozostają pod ziemią (liście podziemne); liścienie tego typu są zwykle mięsistymi zbiornikami substancji zapasowych, zbudowanymi głównie z miękiszu spichrzowego. Liścienie nadziemne przy kiełkowaniu rozsadzają łupinę nasienną wydostają się ponad powierzchnię ziemi; zwykle zazieleniają się one i przez pewien czas pełnią funkcję asymilacji dwutlenku węgla, podobnie jak liście właściwe, do których mogą być bardzo często podobne zarówno pod względem budowy zewnętrznej, jak i wewnętrznej. [przypisy: ksylem, wiązka bikolateralna, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice ksylem wiązka bikolateralna