posted by admin on wrz 6

Nawet masa własna jednakowych konstrukcji może różnić się wskutek nie uniknionych różnic masy jednostkowej i rzeczywistych wymiarów. Brakuje danych o zachowaniu się materiałów w konstrukcjach, o rozkładach wymiarów, o warunkach podparcia, tarciu w łożyskach oraz w przegubach itd. Nie wystarczy danych z obserwacji rzadkich wydarzeń jak trzęsienie ziemi, uderzenia środków transportu w obiekty mostowe. A właśnie rozkłady wartości działań ekstremalnych są najmniej znane, mimo że często decydują o bezpieczeństwie budowli. Brakuje także metod oceny równoczesności występowania tych działań. Dlatego metody sprawdzania bezpieczeństwa, korzystające z modelu probabilistycznego zostały opracowane w sposób umożliwiający uściślanie ich w miarę uzyskiwania nowych danych. Wobec niewystarczającej liczby danych doświadczalnych jest przyjmowany model matematyczny rozkładu częstości. Jednakże określanie prawdopodobieństwa zniszczenia konstrukcji na podstawie takiego modelu może być zawodne. Zależy bowiem od trafności wykorzystania przy precyzowaniu modelu nielicznych danych doświadczalnych. W obliczeniach konstrukcji według modelu probabilistycznego stosuje się obciążenia i oddziaływania zewnętrzne określone z pomnożenia przez współczynnik Vt charakterystycznych wartości obciążeń i oddziaływań Fn podanych w normach i przepisach: r, = 11 r. gdzie: Fd – wartość obliczeniowa obciążenia przyjmowana do sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji. [przypisy: dombud siemianowice, iniekcja krystaliczna, weraph ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice iniekcja krystaliczna weraph