posted by admin on wrz 12

Niepodzielona blaszka liściowa może mieć brzeg cały albo płytko łub głębiej wcinany. Nerw główny liścia podzielonego pierzasto stanowi jego osadkę. Zawiązki listków liścia złożonego, mogą ulegać rozczłonkowaniu podobnie jak zawiązek liścia, z którego powstały. Zdarza się u niektórych roślin iż wytwarzanie zawiązków listków odbywa się w porządku odwrotnym (akropetalnym) lub też występują kombinacje tych dwóch kierunków. Klapowane, a często również podziurawione blaszki liściowe rośliny Monstera powstają w następujacy sposób: w bardzo młodych jeszcze liściach obumierają wyspowo pewne partie tkanek, leżace pomiędzy nerwami, a w końcowym etapie tkanki te całkowicie rozpadają się. W podobny sposób powstają poszczególne odcinki wachlarzowatych pierzastych liści palm; blaszki te dzielą się znacznie później na poszczególne odcinki. Młodociana blaszka liściowa jest pofałdowana tak jak złożony papierowy wachlarz. Przed jej rozwinięciem obumierają pasma tkanek biegnace wzdłuż górnych krawędzi fałdów (rzadziej wzdłuż krawędzi dolnych). W innych przypadkach Śluzowacieją i wskutek tego zwarta budowa blaszki liściowej ulega rozluźnieniu (np. u Cocos). Liście wielu iglastych (igły) wykształcone są w postaci niespłaszczonych utworów; zarówno dolna, jak i górna strona blaszki liściowej różnicują się z odpowiednich stron. Jednakże w liściach j ednopowierzchniowych u pewnych roślin spośród Monocotuledoneae cała powierzchnia liścia rozwija się tylko z dolnej strony. Wyróżniamy liście: trójlistkowe, dłoniasto złożone, pierzasto złożone. Liście pierzasto zlożone są parzysto pierzasto złożone (o parzystej liczbie odcinków bocznych) lub nieparzysto pierzasto złożone (nadto jeden nieparzysty listek szczytowy). [hasła pokrewne: styl gotycki cechy, forum biedronka 2015, styl gotycki cechy Kraków ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew forum biedronka 2015 styl gotycki cechy