posted by admin on wrz 1

Podobny los spotkał 9-przęsłowy londyński łukowy Blackfriars Bridge z 1760 r. , którego fundamenty wykonano tak samo jak dla Westminster Bridge; wystąpiły w nim podobne uszkodzenia spowodowane podmyciem filarów. Charakterystyczną katastrofę mostu, wywołaną dość często występującymi zjawiskami, opisał Szechy (1976 r. ). Most przeprowadzał drogę nad niedużym dopływem Cisy (Węgry). Miał jedno przęsło rozpiętości w świetle 14 m. Jego konstrukcję stanowiła żelbetowa płytowa dwuprzegubowa ramownica. W miejscu wybudowania mostu zalegają młode grunty holoceńskie, naniesione przez wodę. Podpory mostu posadowiono w warstwie półzwartej gliny, na fundamentach bezpośrednich, wykonanych w grodzach, z których w czasie budowy wypompowywano wodę. Wykonanie fundamentów przebiegało z dużymi trudnościami. Wskutek wzrostu ciśnienia spływowego wody przy pogłębianiu wykopu fundamentowego, namuł, piasek i glina otaczające grodzę upłynniały się i przez jej nieszczelności zalewały wykop. Dno jednego wykopu rozmiękło do tego stopnia, że poruszanie się na nim było bardzo utrudnione, a deformacje grodzy wskazywały na niebezpieczne zwiększenie się działającego na nią parcia gruntu. W tej sytuacji – bez uzgodnienia z inwestorem – wykonawca zrezygnował z doprowadzenia dna wykopu do projektowanego poziomu i posadowił fundament około 90 cm płycej w warstwie bardzo miękkiej gliny. [więcej w: gentryfikacja, weraph, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice gentryfikacja weraph