posted by admin on wrz 4

Dodatkowe zakłócenie warunków przepływu wywołała intensywna eksploatacja kruszywa z dna rzeki, przy czym objętość wydobywanego materiału była większa niż objętość nanoszonego przez rzekę. Wydobywanie z rzeki kruszywa powoduje, że grunty holoceńskie zawierają coraz mniej frakcji żwirowej i przez, to drobniejsze ziarna łatwiej są porywane i unoszone przez wodę. W czasie wysokiej wody mogło również ulec zmianie pochylenie skarpy narzutu kamiennego. Mogło też nastąpić wypłukanie piasku pod rusztem bez wyraźnego obniżenia wysokości narzutu kamiennego. Tak więc wypłukiwanie piasku przy podporze przebiegało stopniowo, bez zauważalnych zmian wysokości zabezpieczającego narzutu kamiennego. Most Wilsona odbudowano w poprzedniej formie architektonicznej, gdyż jest on niewątpliwie jednym z najpiękniejszych mostów XVIII w. Zbadano przedtem ocalałe podpory przy prawym brzegu, gdzie rzeka jest płytsza i płynie wolniej. Nie stwierdzono większych ich uszkodzeń. Mimo to podpory dodatkowo zabezpieczono ściankami szczelnymi i zastrzykami. Fundamenty odbudowanej części mostu oparto na twardym tufie, a filary i łuki wykonano z żelbetu. Do zewnętrznej okładziny kamiennej częściowo wykorzystano elementy ocalałe z katastrofy. Brakującą okładzinę odtworzono według starych wzorów. [patrz też: wiązki przewodzące, parafia rokietnica, ksylem ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ksylem parafia rokietnica wiązki przewodzące