posted by admin on wrz 8

Rozpryskiwanie wody zastosowała spółka Wupper na stawie ściekowym Lennep . Dodawanie azotanów do zanieczyszczonych wód rzecznych działa podobnie jak napowietrzanie. Jednak azotany, jako nośnik tlenu, zaczynają oddziaływać dopiero po zużyciu całej ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Saletrowanie nie pomaga przeto rybostanowi, lecz przyspiesza procesy anaerobowego rozkładu związków organicznych. Za pomocą chlorowania zanieczyszczonej wody uzyskuje się wiązanie siarkowodoru, utlenienie związków organicznych i utrwalenie, wody na pewnym odcinku, nie dopuszczając do powstawania przykrych zapachów; chlorowanie dla rybostanu jest zabójcze. Odprowadzanie ścieków po pełnym oczyszczaniu do jezior, zbiorników dolinowych lub rzek wolno płynących powoduje nadmierny rozwój glonów, tzw. eutrofizację wodozbioru. Jest to spowodowane działaniem nawożącym składników pokarmowych, dostarczonych wraz ze ściekami, przede wszystkim związków fosforu. Do zwalczania zbyt wybujałego rozwoju glonów stosuje się siarczan miedziowy (CUS04) lub chlor . [przypisy: iniekcja krystaliczna, stara tkalnia, wiązki przewodzące ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: iniekcja krystaliczna stara tkalnia wiązki przewodzące