posted by admin on wrz 9

Godne uwagi ze względu na szczególną budowę liścieni są tropikalne rodzaje z rodziny Gesneriaceae, Monophuilaea i pewne gatunki Streptocarpus, które nie rozwijają prócz liścieni żadnych innych liści. Liścienie ich są początkowo jednakowych rozmiarów; w dalszym jednak rozwoju jeden liścień rozrasta się bardzo silnie i tworzy „liść właściwy” o dłuższym okresie życia. Z jego kąta wyrasta w końcu wiele kwiatostanów. Łuskowate liście dolne i liście przykwiatowe. W stadium zawiązków nie można ich odróżnić od liści właściwych; gdy są one całkowicie wykształcone, wykazują znacznie słabsze rozczłonkowanie niż liście właściwe, z którymi są powiązane formami przejściowymi. Zarówno łuskowate liście dolne, jak i liście przykwiatowe są zwykle bezogonkowe i mają postać łusek. Tworzą się one z rozrastających się zawiązków liści, zazwyczaj z ich podstawowych części natomiast szczytowe części tych zawiązków mogą być w różnym stopniu zredukowane. Łuskowa te liście dolne siewek, np. Pisum i Vicia faba wykształcone są w postaci bezbarwnych albo Zielonych łuskowatych tworów; rozwijają się one wcześniej niż liście właściwe. To samo dotyczy rozwoju łuskowatych liści dolnych na odnawiających nadziemnych pędach zielnych bylin oraz występujących w postaci łusek pączkowych n a rocznych pędach roślin drzewiastych. Pędy podziemne nie wykształcają liści właściwych; pozostaje to w związku z ich warunkami życia w ciemności. Tworzą one wyłącznie łuskowate liście dolne, które mają postać bezbarwnych, większych lub mniejszych, niekiedy bardzo drobnych i krótkotrwałych łusek. Liście przykwiatowe wykazują zarówno w swojej budowie, jak i właściwościach pewne podobieństwo do łuskowatych liści dolnych; również i one są powiązane z liśćmi właściwymi pewnymi formami przejściowymi.  Liście przykwiatowe są jednak niekiedy inaczej zabarwione i mają większe rozmiary niż łuskowate liście dolne; występują one zwykle na łodydze powyżej liści właściwych. Są one wykształcone jako liście okrywające (bracteae) kwiatów [przysadki] albo kwiatostanów [podsadki]. [podobne: ksylem, wiązka bikolateralna, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice ksylem wiązka bikolateralna