posted by admin on wrz 7

Inżynier musi zawsze o tym pamiętać i stosować racjonalne środki bezpieczeństwa. Jest oczywiste, że każdy może popełnić błąd. Zwykle katastrofy nie są wynikiem braku wiadomości lub braku kompetencji. Są najczęściej powodowane niedopatrzeniem, które może nastąpić wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, zbyt małego marginesu bezpieczeństwa, niedostatecznego uwzględnienia niedoskonałości ludzkiej, przyjęcia niedokładnej metody obliczeniowej lub niewłaściwej technologii wykonawstwa. Katastrofa może się wydarzyć nawet w przypadku przeprowadzenia regularnych okresowych przeglądów mostu. Przykładem tego jest runięcie do Dunaju w sierpniu 1976 r. mostu wiszącego Reichsbrucke w Wiedniu. Na moście znajdował się wtedy pusty autobus przegubowy i jeden samochód osobowy. Stosunkowo krótko przed katastrofą, bo w czerwcu i lipcu 1976 r. , most był kontrolowany, jednak niezbyt dokładnie – przeprowadzono tylko oględziny obiektu. Stwierdzono wówczas uszkodzenia korozyjne konstrukcji stalowej i spękania chodników. Nie został jednak sprawdzony stan betonowych filarów pokrytych granitową licówką, gdyż nie stosowano aparatury do wykrywania uszkodzeń w betonie. A właśnie odłamał się filar przy lewym brzegu wskutek nadmiernych drgań wywołanych przejazdem ciężkiego autobusu. Spowodowało to przesunięcie i następnie zawalenie się konstrukcji przęsła . Analiza okoliczności awarii i katastrof nasuwa też spostrzeżenie, że wiele ich wydarzyło się wskutek małej odporności psychicznej projektantów na naciski inwestorów i wykonawców żądających zmiany rozwiązania konstrukcji lub technologii w celu przyśpieszenia robót, ułatwienia ich, zastosowania zastępczego materiału itp. [patrz też: wiązki przewodzące, gentryfikacja, dyktanda net ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyktanda net gentryfikacja wiązki przewodzące