posted by admin on wrz 3

Katastrofa mostu w Tours wskazuje, że nawet stare, od wieków stojące mosty, są narażone na niebezpieczeństwo podmycia pozornie pewnych i odpowiednio zabezpieczonych fundamentów. Jak widać, istnieje możliwość nieoczekiwanych uszkodzeń. Dlatego konieczne są stałe sumienne obserwacje zachowania się podpór i dna w ich sąsiedztwie oraz rozważne zmiany koryta rzeki, aby nie doprowadzić do zakłóceń warunków wodnych, które mogą naruszyć stateczność fundamentów mostu. Zgodnie z postanowieniem Napoleona III przystąpiono w 1854 r. do budowy mostu sklepionego Alma przez Sekwanę w Paryżu. Krótki termin budowy uniemożliwił przeprowadzenie dokładnych badań podłoża. Przypuszczano, że jest nim skała wapienna. Każdy przyczółek o masie 9,8 tys. t oparto na prostokątnej płycie fundamentowej o wymiarach 6,7 X 27,5 m usytuowanej w glinie, pod którą zalegał piasek. Płyta fundamentowa była posadowiona na 272 palach długości 7 m, które jednak nie przechodziły przez warstwę gliny. Most oddano do użytku 29 października 1855 r. i wówczas dopiero przystąpiono do demontażu krążyn sklepienia. W miarę ich usuwania most osiadał tak znacznie, że musiano przerwać rozbiórkę rusztowań, wstrzymać ruch na moście i odciążyć konstrukcję. Usunięto zasypkę nad sklepieniami i oparto pomost na siedmiu łukach z cegły. Ponadto wzmocniono filary zastrzykami cementowymi. [przypisy: styl gotycki cechy, parafia rokietnica, nerwacja liścia ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nerwacja liścia parafia rokietnica styl gotycki cechy