posted by admin on wrz 8

Katastrofy mostów często bywało katalizatorem nowych badań dotyczących mało rozpoznanych zjawisk. Przykładem może być katastrofa mostu wiszącego Tacoma, która spowodowała m. in. rozszerzenie badań aerodynamicznych tego rodzaju konstrukcji. W przeszłości katastrofy mostów powstawały głównie wskutek niewielkiego zasobu wiadomości fachowych. Często praktyczne doświadczenia przekazywano z pokolenia na pokolenie i doskonalono w miarę zdobywania wiedzy w drodze empirycznej, ucząc się na powodzeniach i na porażkach. W ten sposób osiągnięto wiele poważnych sukcesów. Przeszłość pozostawiła nam wspaniałe obiekty mostowe, godne podziwu, tym bardziej że ich budowniczowie dysponowali nader skromną wiedzą teoretyczną. W miarę doskonalenia i pogłębiania nauki, empiryzm podbudowany teorią umożliwiał stosowanie coraz to doskonalszych metod projektowania, opracowanie nowych technologii i stosowanie nowych materiałów. Ze względu na częstą celowość budowy mostów o rozpiętościach w ogóle nieosiąganych w innych dziedzinach, przestrzenność pracy ich konstrukcji, skomplikowane układy obciążeń działających na mosty, trudne warunki ich budowy i eksploatacji – budownictwo mostowe zawsze było nastawione na wykorzystanie zdobyczy nauki i techniki. Mimo to, nawet w drugiej połowie XX wieku, awarii i katastrof mostów jest więcej, niż to się pozornie wydaje. Pisze się o nich stosunkowo niewiele i można by powiedzieć, że otacza je zmowa milczenia. W każdym bowiem kraju mówi się dużo o własnych sukcesach, a znacznie mniej o niepowodzeniach. Stąd też w piśmiennictwie fachowym mało jest np. wzmianek o awariach i tylko poważniejsze, trudne do przemilczenia katastrofy są dokładnie opisywane i komentowane. [przypisy: stara tkalnia, dyktanda net, iniekcja krystaliczna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyktanda net iniekcja krystaliczna stara tkalnia