posted by admin on cze 17

Katastrofy mostów często bywało katalizatorem nowych badań dotyczących mało rozpoznanych zjawisk. Przykładem może być katastrofa mostu wiszącego Tacoma, która spowodowała m. in. rozszerzenie badań aerodynamicznych tego rodzaju konstrukcji. W przeszłości katastrofy mostów powstawały głównie wskutek niewielkiego zasobu wiadomości fachowych. Często praktyczne doświadczenia przekazywano z pokolenia na pokolenie i doskonalono w miarę zdobywania wiedzy w drodze empirycznej, ucząc się na powodzeniach i na porażkach. W ten sposób osiągnięto wiele poważnych sukcesów. Przeszłość pozostawiła nam wspaniałe obiekty mostowe, godne podziwu, tym bardziej że ich budowniczowie dysponowali nader skromną wiedzą teoretyczną. W miarę doskonalenia i pogłębiania nauki, empiryzm podbudowany teorią umożliwiał stosowanie coraz to doskonalszych metod projektowania, opracowanie nowych technologii i stosowanie nowych materiałów. Ze względu na częstą celowość budowy mostów o rozpiętościach w ogóle nieosiąganych w innych dziedzinach, przestrzenność pracy ich konstrukcji, skomplikowane układy obciążeń działających na mosty, trudne warunki ich budowy i eksploatacji – budownictwo mostowe zawsze było nastawione na wykorzystanie zdobyczy nauki i techniki. Mimo to, nawet w drugiej połowie XX wieku, awarii i katastrof mostów jest więcej, niż to się pozornie wydaje. Pisze się o nich stosunkowo niewiele i można by powiedzieć, że otacza je zmowa milczenia. W każdym bowiem kraju mówi się dużo o własnych sukcesach, a znacznie mniej o niepowodzeniach. Stąd też w piśmiennictwie fachowym mało jest np. wzmianek o awariach i tylko poważniejsze, trudne do przemilczenia katastrofy są dokładnie opisywane i komentowane. [przypisy: stara tkalnia, dyktanda net, iniekcja krystaliczna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyktanda net iniekcja krystaliczna stara tkalnia