posted by admin on wrz 7

W książce przedstawiono katastrofy w czasie budowy i użytkowania mostów, spowodowane charakterystycznymi przyczynami. Katastrofy zdarzają się nadal, pomimo osiągniętego postępu techniki, rozszerzonego zakresu wiedzy, doskonalonego przygotowania fachowego, zdobytych doświadczeń i pomimo możliwości korzystania z pomocy nowoczesnych badań. Dlatego powody katastrof budzą nie słabnące zainteresowanie. Na przykład godną uwagi analizę 143 katastrof mostów przeprowadził D. W. Smith (1976 r. ), systematyzując je według czasu zdarzenia i według przyczyny. Z tej liczby 23 katastrofy (160/0) wydarzyło się w czasie budowy, przy czym ponad połowę spowodowały wadliwe rusztowania. Przed upływem 2 lat po oddaniu do eksploatacji uległo katastrofom 7 mostów (50/0), głównie wskutek wad materiałów i błędów wykonawstwa. Po użytkowaniu dłuższym niż 2 lata załamało się 113 mostów (79%), w tym 67 katastrof zostało spowodowanych przez podmycie pod- pór w czasie powodzi, 16 – wskutek wad materiałów i błędów wykonawstwa oraz 13 – wskutek przeciążenia konstrukcji, kolizji z taborem i innych przyczyn wywołanych przez użytkowników. Tak więc w katastrofach przeanalizowanych przez Smitha najwięcej, bo 47o/rr spowodowały powodzie. Są one bardziej groźne dla mostów małych. Trudno bowiem przewidzieć głębokość lokalnego rozmycia koryta niedużej rzeki przez wzburzone wody. [hasła pokrewne: stara tkalnia, wiązki kolateralne, styl gotycki cechy ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: stara tkalnia styl gotycki cechy wiązki kolateralne