posted by admin on wrz 1

Przy budowie mostu im. Washingtona w Nowym Yorku (1927 r. ) należało posadowić dwa pylony w głębokich wykopach w dnie rzeki, 24 m poniżej zwierciadła wody. W tym celu wybudowano dwie grodze, każdą z podwójnych stalowych ścianek szczelnych, wbitych w dno do głębokości 13,5 m. Odległość ścianek wynosiła 3 m, przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono betonem i piaskiem. W miarę wypompowywania wody z grodzy rozpierano ją poziomymi warstwami bali drewnianych długości 30 m, aby przeciwdziałać olbrzymiemu parciu gruntu z wody. Ze względu na znaczne wymiary grodzy istniała obawa dużego napływu do niej wody, przewyższającego wydajność pomp. Obawiano się także, iż grodza może nie wytrzymać parcia wody i gruntu. Wypadek taki nastąpił rzeczywiście -grodza załamała się, powodując śmierć kilku ludzi. Podobne zniszczenie grodzy ze stalowych ścianek szczelnych nastąpiło przy budo-wie fundamentów mostu przez rzekę Arakawa (Japonia). Zginęło wtedy 8 robotników pracujących w grodzy 6,9 m poniżej poziomu zwierciadła wody. Powodem katastrofy było zniszczenie stalowego pierścienia rozpierającego ściankę szczelną. Przy budowie grodzy wbito w dno rzeki ściankę długości 27,6 m, formując w niej okrąg o średnicy 22,8 m. Ścianka wystawała 1,6 m nad zwierciadło wody. Wykop w grodzy miał sięgać głębokości 13,8 m. [podobne: kuma olszowa, akropolis tczew, pozwolenie na budowę dokumenty ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew kuma olszowa pozwolenie na budowę dokumenty