posted by admin on wrz 8

Liczne mosty są przedmiotem dużego zainteresowania, a nawet dumy społeczeństw. Przemawiają do wyobraźni bardziej niż inne budowle użyteczności publicznej. Często nadaje się mostom nazwiska wybitnych ludzi dla upamiętnienia ich zasług. Ale najbardziej docenia społeczeństwo most wtedy, gdy go zabraknie lub gdy zostaje zamknięty dla ruchu. Katastrofa mostu w jednej chwili przekreśla wszelkie poniesione wysiłki: w gruzach konstrukcji giną ludzie, sprzęt i materiały oraz ambitne zamierzenia projektantów i wykonawców. Katastrofy mostów zdarzały się zawsze. Są niemal nierozłącznie związane z rozwojem tej dziedziny techniki. Pierwszą w historii wzmiankę o katastrofie mostu podał Herodot, pisząc w 480 r. p. n. e. o moście przez Hellespont, zbudowanym na rozkaz perskiego króla Kserksesa. Kiedy już przerzucono most przez cieśninę morską nadeszła wielka burza, która wszystko rozbiła i rozerwała. Kserkses był głęboko wstrząśnięty tą wiadomością i rozkazał wymierzyć Hellespontowi trzysta batów oraz wrzucić do morza parę kajdan. Co więcej, wysłał równocześnie katów, aby Hellesponta napiętnowali rozpalonym żelazem. Przykazał też chłoszczącym wypowiedzieć te barbarzyńskie i zuchwałe słowa: Gorzka wodo, nasz pan wymierza ci tę karę, boś go skrzywdziła, nie doznawszy od niego nic złego. I król Kserkses przejdzie cię czy chcesz czy nie chcesz. Tobie zaś słusznie żaden człowiek nie składa ofiar, boś jest zamuloną i słoną wodą. W ten sposób polecił ukarać morze, a tym, którzy mieli nadzór nad budową mostu kazał uciąć głowy. Odruch szukania i karania winnych, bez analizy przyczyn, nie jest przekonywający. Zasada, że uczymy się na błędach, ma pełne uzasadnienie przy badaniu powodów katastrof obiektów mostowych. [hasła pokrewne: styl gotycki cechy Kraków, parafia rokietnica, styl gotycki cechy ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew parafia rokietnica styl gotycki cechy