posted by admin on wrz 6

Model odkształceń liniowo-sprężystych nie odwzorowuje właściwie warunków zniszczenia całej konstrukcji. Naprężenie graniczne w rzeczywistości występuje w jednym jej przekroju. Rzadka kiedy powoduje ta zniszczenie konstrukcji, zwłaszcza pad obciążeniem statycznym. Naprężenie o wartości większej niż graniczna wywołuje alba uplastycznienie materiału, alba jego zarysowanie. W przypadku dalszego wzrostu obciążenia zwiększa się obszar uplastycznienia lub zarysowania oraz pojawiają się one w innych miejscach konstrukcji, zależnie ad jej rodzaju i ukształtowania. Niektóre konstrukcje ulegają wskutek tego. zniszczeniu. Jednakże bardzo. często miejscowe uplastycznienie lub zarysowaniem może spowodować okresową lub trwałą zmianę schematu statycznego pracy konstrukcji – wystąpienie przegubów plastycznych. Powoduje ta dostosowanie się jej da sił wewnętrznych, redukujące maksymalne naprężenie. Ogólnie charakteryzując model liniowo-sprężysty można stwierdzić, że korzystając z niego: – nie można ocenić obciążeń, przy których nastąpi zniszczenie całej konstrukcji, – rzeczywisty zapas bezpieczeństwa jest zwykle większy niż obliczany w załażeniu odkształceń liniowo-sprężystych. Model uwzględniający odkształcenia plastyczne umożliwia obliczenie statyczne konstrukcji, w której zastała przekraczana granica sprężystości. Dzięki temu model ten pozwala oszacować wartość obciążeń niszczących, zarówna konstrukcje stalowe jak i betonowe. [przypisy: kuchnia marzeń, wiązka bikolateralna, boboland szczecin ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: boboland szczecin kuchnia marzeń wiązka bikolateralna