posted by admin on wrz 5

W obliczeniach wprowadza się także współczynnik zmniejszający poszczególne obciążenia i oddziaływania, jeżeli występują równocześnie z innymi, a jest mało prawdopodobne, żeby wszystkie one osiągnęły wtedy wartości charakterystyczne. Model probabilistyczny jest też wykorzystywany w teorii niezawodności oceniającej bezpieczeństwo konstrukcji. Do takiej oceny stosuje się wykresy względnych częstości występowania obciążeń W oraz wytrzymałości, jako wielkości losowej S. Przy przedstawieniu obu krzywych na wspólnym wykresie prawdopodobieństwo awarii przedstawia pole zakreskowane, a współczynnik bezpieczeństwa staje się wielkością losową. Niedoskonałością tej teorii jest niemożliwość wystarczająco dokładnego określenia stopnia niezawodności konstrukcji. Przy przyjmowaniu bowiem w konstrukcjach inżynierskich bardzo niskich poziomów ryzyka, wynoszących od 1 . 10-4 do 1 . 10-10, niezbędne jest precyzyjne wykreślenie dolnych odcinków krzywych częstości występowania . Od tego zależy dokładność określenia prawdopodobieństwa zniszczenia. A do zrobienia dokładnych wykresów nie ma jak dotąd wystarczającej liczby danych doświadczalnych. Ponadto klasyczna teoria niezawodności nie uwzględnia przypadków szczególnych, w rzeczywistości decydujących o nośności konstrukcji, a w ujęciu statystycznym – nie pogarszających istotnie jej bezpieczeństwa. Wypadkowe prawdopodobieństwo zniszczenia określono dotąd dla niewielu konstrukcji rzeczywistych. Jest to bowiem zadanie niezwykle trudne i pracochłonne, mimo stosowania maszyn cyfrowych. [więcej w: wyłączniki nadprądowe, iniekcja krystaliczna, wiązka bikolateralna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: iniekcja krystaliczna wiązka bikolateralna wyłączniki nadprądowe