posted by admin on wrz 6

Model uwzględniający odkształcenia plastyczne umożliwia też ocenę, ze znaczną dokładnością, nośności konstrukcji hiperstatycznych. Przy obliczaniu tych konstrukcji zakłada się istnienie przegubów plastycznych. Występujące w obliczeniach metodą odkształceń plastycznych graniczne wartości parametrów można określić doświadczalnie. Tak jak w przypadku korzystania z modelu odkształceń liniowo-sprężystych, miernikiem zapasu bezpieczeństwa jest stosunek obciążenia niszczącego do projektowego. Modele odkształceń liniowo-sprężystych i plastycznych są modelami deterministycznymi, operują bowiem wartościami naprężeń oraz nie uwzględniają w ocenie stopnia bezpieczeństwa konstrukcji czynników przypadkowych, jakimi są pęknięcia, uplastycznienia, czy nawet różnice między nominalnymi i rzeczywistymi wymiarami konstrukcji i jej elementów. Dlatego ocena stopnia bezpieczeństwa przy korzystaniu z tych modeli może być zawodna. W modelu probabilistycznym bezpieczeństwa konstrukcji podstawowe parametry: obciążenia, oddziaływania zewnętrzne, wytrzymałość materiału, wymiary geometryczne, jakość połączeń i podparcia, są traktowane jako wielkości losowe. W obliczeniach sprawdzających są wykorzystywane rozkłady prawdopodobieństw parametrów bezpieczeństwa. Istotna różnica modelu: probabilistycznego i deterministycznego polega na tym, że przy korzystaniu z pierwszego modelu bezpieczeństwo pojedynczej budowli sprawdza się, wychodząc z analizy wybranej populacji konstrukcji, a przy korzystaniu z modelu deterministycznego – sprawdza się bezpieczeństwo tylko pojedynczej budowli. [patrz też: akropolis tczew, wiązki przewodzące, boboland szczecin ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew boboland szczecin wiązki przewodzące