posted by admin on wrz 9

Liście przykwiatowe mogą występować na szypułkach kwiatowych jako podkwiatki. Liście przykwiatowe mogą przechodzić w działki kielicha (np. u Ranunculaceae). Wewnętrzna budowa zarówno łuskowatych liści dolnych, jak i liści przykwiatowych jest w istocie prostsza od budowy liści właściwych. Te dwa typy liści odgrywają tylko niewielką rolę w odżywianiu rośliny albo też w ogóle nie biorą udziału w tym procesie. Są one tworami chroniącymi młode jeszcze nie— całkowicie wykształcone organy lub też pączki łodygowe: Liściem przykwiatowym jest również często barwna pochwa kwiatostanowa (spatha) otulająca kwiatostan Araceae. O tym, że łuskowate liście dolne liście przykwiatowe są zahamowanymi w rozwoju albo przekształconymi liśćmi właściwymi, można wnioskować na podstawie historii ich rozwoju; przemawia za tym fakt, iż niekiedy z ich zawiązków mogą wykształcać się liście właściwe. Jeśli np. pozbawimy pęd wierzchołków wzrostu oraz liści, wówczas z zawiązków, z których normalnie rozwinęłyby się łuskowate liście dolne, mogą wykształcić się liście właściwe. Również łodygi podziemne niektórych roślin, hodowane w warunkach doświadczalnych na Świetle dziennym, mogą wytwarzać liście właściwe z tych zawiązków, z których pod ziemią wykształciłyby się liście łuskowate. Jednakże dolne liście łuskowate i liście przykwiatowe wykazują często pewne zróżnicowanie budowy wewnętrznej w związku z odmiennymi funkcjami. Okres życia liści. Liście roślin zielnych występujące na pędach nadziemnych obumierają najczęściej razem z łodygami; natomiast liście pędów podziemnych giną wcześniej niż łodygi. Również u wielu roślin o pędach zdrewniałych liście mają okres życia krótszy niż łodygi i po pewnym czasie opadają (opadanie liści). W miejscach, gdzie na łodydze osadzone były liście, pozostają po ich opadnięciu blizny liściowe. [przypisy: ksylem, wiązka bikolateralna, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice ksylem wiązka bikolateralna