posted by admin on wrz 6

Najbardziej miarodajnym źródłem wiadomości o stopniu bezpieczeństwa są niszczące badania konstrukcji. Ze względu na znaczne wymiary oraz udźwigi mostów, badania ich prototypów są bardzo kosztowne, przez co rzadko można z nich korzystać w procesie projektowania. Dlatego projektant, obliczając nośność mostu, jest zmuszony posługiwać się modelami matematycznymi i fizykalnymi, wprowadzającymi znaczną idealizację obciążeń i pracy konstrukcji. Zatem sposób określania zapasu bezpieczeństwa zależy od przyjętego modelu. Rzeczywisty zapas bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu także od decyzji projektanta, dotyczących czynników bardzo trudnych do określenia, a mianowicie: – przyjętego do obliczeń najniekorzystniejszego obciążenia, które zdaniem projektanta prawdopodobnie wystąpi w czasie użytkowania budowli; wyznaczonego stanu odkształceń konstrukcji wywołanego przez to obciążenie; przyjętego zapasu bezpieczeństwa całej konstrukcji i jej elementów. Do niedawna w projektowaniu mostów obowiązywała wyłącznie metoda naprężeń dopuszczalnych, oparta na modelu matematycznym odkształceń liniowo-sprężystych. W ostatnich latach liczne mosty obliczono korzystając z modelu uwzględniającego odkształcenia plastyczne. Współcześnie jest rozwijana metoda stanów granicznych. Podstawowym załażeniem pierwszej metody jest proporcjonalność odkształceń i naprężeń. W tej metodzie zapas bezpieczeństwa określa się dzieląc naprężenie graniczne materiału przez maksymalne naprężenie projektowe. Jaka naprężenie graniczne w konstrukcjach metalowych przyjmuje się granicę plastyczności metalu, zaś w betonowych – wytrzymałość doraźną. [przypisy: nowoczesne małe domy, gentryfikacja, pozwolenie na budowę dokumenty ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja nowoczesne małe domy pozwolenie na budowę dokumenty