posted by admin on wrz 11

Nerwacja równoległa występuje na ogół u roślin jednoliściennych, natomiast nerwacja siatkowata jest charakterystyczna dla liści pewnych paproci oraz dla większości dwuliściennych. Budowa wewnętrzna liścia. Blaszka liściowa przez cały okres swojego życia jest zbudowana z pierwotnych tkanek stałych. Budowa wewnętrzna całkowicie już wykształconej blaszki liściowej jest bardzo rozmaita, najczęściej jednak grzbieto-brzuszna: tkanki górnej części blaszki są inaczej zbudowane niż dolnej. Liście wielu gatunków roślin rosnących na stanowiskach silnie nasłonecznionych i stosunkowo suchych, jak również liście wielu roślin całkowicie zanurzonych w wodzie, są jednakowo zbudowane w górnej i dolnej części. Są to liście jednakopowierzchniowe (ekwiacjalne). Tak wykształcone liście ma np. sosna. Epiderma. Blaszkę liściową pokrywa typowo wykształcona epiderma; w epidermie dolnej powierzchni liścia występują liczne szparki powietrzne; natomiast często brak ich zupełnie w epidermie powierzchni górnej (np. u wielu drzew liściastych). Takie liście nazywamy hypostomatycznymi w przeciwieństwie do liści amfistomatycznych, mających szparki powietrzne na obu swych powierzchniach. Liczba aparatów szparkowych na dolnej powierzchni liścia wynosi przeciętnie 100 do 400 na 1 mm:; niekiedy jednak (np. u Spiraea) na I mm2 znajduje się ponad 1300 szparek powietrznych. Liczba szparek przypadających na jednostkę powierzchni jest w dużym Stopniu uzależniona od warunków zewnętrznych, np. od oświetlenia. Mezofil. Przestrzeń pomiędzy epidermą górnej i dolnej powierzchni liścia zajmuje miękisz (mezofil) oraz nerwy. Pod epidermą górnej powierzchni występuje jedna lub kilka warstw komórek miękiszowych kształtu cylindrycznego; jest to miękisz palisadowy. Komórki te są wydłużone prostopadle do powierzchni blaszki liściowej. Tworzą one typowy miękisz asymilacyjny. Pomiędzy komórkami miękiszu palisadowego występują wąskie albo szersze przestwory międzykomórkowe. [patrz też: maszyna juki, samochód zastępczy z oc sprawcy, osuszacze powietrza, internetowy kantor walutowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: