posted by admin on wrz 1

Niektórzy geologowie byli zdania, że właśnie te wiercenia naruszyły strukturę i stateczność zbocza nad mostem. W jednym otworze badawczym stwierdzono, że w czasie miesiąca nastąpiło obniżenie się gruntu o ponad 1,80 m. Któryś z geologów natomiast uważał, że otwory były zbyt małe w porównaniu ze strefą objętą osuwiskiem, by mogły się do niego przyczynić. Po katastrofie przyjęto nową lokalizację mostu w miejscu położonym około 500 m w dół rzeki. Tam zbudowano konstrukcję tymczasową: most składany typu Baileya, długości 42 m. Ale na początku września w następstwie silnych opadów, rzeka wezbrała i unosząc głazy skalne, uszkodziła konstrukcję. Woda przepływała 3 m ponad mostem. Z uratowanych elementów konstrukcji około 70% użyto do budowy kolejnego podobnego mostu, wznosząc go tym razem 24 m nad poziomem wody. Trzy godziny po zakończeniu budowy przez most, którego nośność wynosiła 17 t, przejechała 27-tonowa ciężarówka i most runął w nurt rzeki. Po tygodniu kończono nasuwanie kolejnego, już trzeciego mostu Baileya i wtedy jego końcowy odcinek spadł do rzeki. Powodem było podobno nie właściwe wykonanie przeciwwagi. [podobne: wiązki kolateralne, wiązka bikolateralna, akropolis tczew ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew wiązka bikolateralna wiązki kolateralne