posted by admin on wrz 10

Wraz ze zwiększaniem powierzchni blaszki liściowej wzrasta intensywność jej transpiracji. Już nieliczne warstwy komórek bogatych w chloroplasty znacznie osłabiają światło padające z zewnątrz od góry i wnikające do liścia; najkorzystniejsze przeto jest zlokalizowanie tkanki asymilacyjnej na górnej stronie liścia tuż pod epidermą. Dwutlenek węgla natomiast jest pobierany z powietrza głównie przez dolną stronę blaszki liściowej, za pośrednictwem szparek powietrznych, których w liściach hypostomatycznych brak na górnej powierzchni. Może on zatem przeniknąć tym szybciej do górnych warstw tkanek, szczególnie czynnych w procesach asymilacji, im cieńsze są blaszki liściowe i im większe przestwory międzykomórkowe występują w miękiszu gąbczastym. Bogato rozgałęziona sieć wiązek prze— wodzących umożliwia szybkie odprowadzanie asymilatów ze wszystkich części blaszek liściowych do łodygi, po ich przeniknięciu z komórek asymilujących mezofilu do cieńszych rozgałęzień sieci nerwów. Jednocześnie przez swe bardzo drobne rozgałęzienia sieć nerwów bezpośrednio dostarcza wodę wszystkim częściom transpirującej blaszki liściowej. Budowa ta jest charakterystyczna dla liścia — organu transpirując ego wod ę, w przeciwieństwie do łodygi — organu przewodzącego wodę. Liście wielu roślin mają zdolność wykonywania aktywnych ruchów; ich blaszki liściowe mogą ustawiać się fototropicznie, prostopadle do kierunku padającego światła, albo mogą wykonywać ruchy fotonastyczne. Często na skutek tego liście pędów plagiotropowych, wykazujących budowę grzbieto—brzuszną, mają pewną charakterystyczną orientację: jeśli patrzymy na taki pęd z góry, widzimy, iż liście tworzą mniej lub bardziej zwartą mozaikę. U roślin drzewiastych ustawienie liści pędów plagiotropowych w mozaikę następuje nie tylko wskutek ruchów tych liści, lecz również wskutek tego, że liście niżej leżące mają znacznie większe blaszki i dłuższe ogonki, niż liście położone bliżej szczytu pędu (Acer, Aesculus). Również rośliny różyczkowe wykształcają mozaikę liści; szczególnie piękna jest mozaika liści pływającej różyczki kotewki orzecha wodnego (Trapanatans). [podobne: ksylem, wiązka bikolateralna, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice ksylem wiązka bikolateralna