posted by admin on wrz 7

Dlatego staranność i dokładność w budownictwie mostowym, począwszy od opracowania projektu, poprzez wszystkie etapy realizacji obiektu – jest nieodzownym warunkiem powodzenia. Od inżyniera i technika mostowego wymaga się wyobraźni, poczucia odpowiedzialności oraz sumiennego wykonywania wszystkich czynności, systematycznego kontrolowania i sprawdzania składników materiałowych i elementów konstrukcyjnych, przestrzegania przepisów technicznych, a w przypadkach wątpliwych – zwracania się o radę i opinię do specjalistów. Tylko bowiem tak pojęte wykonywanie zawodu jest rękojmią powodzenia. Każdej awarii i katastrofie towarzyszy szczególna atmosfera społeczna. Wynika ona m. in. z groźby konsekwencji karnych. Powoduje to, że rzeczywiste przyczyny katastrof na ogół bywają niedostatecznie wyjaśnione, a często są ukrywane lub umyślnie zniekształcane. Stąd autorzy podejmujący opracowanie książki o katastrofach są z góry skazani na niezadowalające w pełni przedstawienie związanych z nimi zagadnień. Analizy katastrof mostów wykazują, że około 20% tych wypadków jest powodowanych przyczynami wytrzymałościowymi: – nadmiernymi siłami wewnętrznymi, które wywołują w konstrukcji lokalne, rozwijające się uplastycznienia lub zarysowania oraz – utratą stateczności elementów konstrukcji. Wymagane zapasy bezpieczeństwa mostów są określone w normatywach projektowania. Występujące w obliczeniach współczynniki normowe są wyznaczane badaniami [patrz też: kuchnia marzeń, akropolis tczew, forum biedronka 2015 ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew forum biedronka 2015 kuchnia marzeń