posted by admin on wrz 1

Ostatecznie zostały wskazane cztery powody uszkodzenia: 1) nie zatrudniono w nadzorze budowy inżynierów specjalistów, a roboty dozorował ,tylko personel wykonawcy, 2) zastosowano tańsze pale betonowe, zamiast stalowych jak w pierwszym moście, ale mniej odporne na uszkodzenia przy dużych oporach wbijania, 3) nie przeprowadzono badań geotechnicznych dla nowego mostu, a podłoże ma bardzo zmienną charakterystykę gruntową, 4) projekt zatwierdzono w 1950 r. bez uwzględnienia nowych technologii i nowych materiałów. W wyniku dochodzenia stwierdzano, że nie zostały popełnione błędy ani przy robotach betonowych, ani przy ustalaniu wytrzymałości gruntu, a przyjęto niewłaściwie jedynie ściśliwość gruntu. Trudne do przewidzenia parcie gruntu ma przyczółki często powoduje mniejsze lub większe uszkodzenia mostów. Pierwszy w historii żelazny most łukowy w Coalbrookdale (Anglia), za który jego konstruktor Abraham Darby otrzymał w 1787 r. złoty medal, miał zbyt słabe przyczółki: pochyliły się pod naporem mas ziemnych do przodu, co spowodowało, że most w środku nieco się uniósł. Nadało to łukowi bardziej spiczasty kształt. Most jednak przetrwał do naszych czasów i jest zaliczony do cennych angielskich zabytków techniki. Po wykonaniu zasypki przyczółka mostu przez kanał Swinomish (St. Zjedn. AP) nastąpiło przesunięcie sąsiedniego filara brzegowego o 37,5 cm. [więcej w: parafia rokietnica, wyłączniki nadprądowe, stara tkalnia ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: parafia rokietnica stara tkalnia wyłączniki nadprądowe