posted by admin on wrz 1

Po zbudowaniu mostu zrobiono nasyp dojazdu, wykorzystując do tego grunt wydobyty z wykopów fundamentowych. Był to głównie piasek ilasty. Znaczną część nasypu formowano zimą, gdy w piasku występowało dużo zlodowaciałych brył. Nasyp zagęszczono słabo. Wiosną, wkrótce po oddaniu mostu do użytku, nastąpił długotrwały, wysoki przybór wody, który spowodował silne nawodnienie nasypu. Woda opadła gwałtownie. Duża różnica poziomów zwierciadła wody w nasypie. i w rzeczce wywołała znaczne parcie hydrostatyczne na przyczółki. Zwiększone obciążenie przekazane przez płycej posadowiony fundament na podłoże przekroczyło jego wytrzymałość, w rezultacie czego fundament przesunął się i obrócił, podpora pochyliła się, co spowodowało złamanie konstrukcji przęsła. Badania in situ wykonane po katastrofie wykazały, że spójność gruntu wynosiła 0,01 MPa, gdy w stanie naturalnym była 0,028 MPa. Schematy obciążeń podpory, które doprowadziły do katastrofy oraz stanów mostu przed i po katastrofie. Obliczenia i badania wykazały, że: – wzrosło o 2nOj() parcie zasypki na przyczółek wskutek pogorszenia jej cech przez wodę powodziową oraz wskutek pojawienia się znacznego parcia hydrostatycznego po ustąpieniu wielkiej wody, zmniejszył się o 170j() odpór gruntu działający na fundament od strony rzeki, przeciwstawiający się parciu; ponadto grunt wokół fundamentu był osłabiony w następstwie nieprawidłowej technologii robót fundamentowych, uległy zmniejszeniu siły przeciwdziałające poślizgowi zasypki i przyczółka po powierzchni cylindrycznej, wskutek zmniejszenia jej pola przez płytsze posadowienie fundamentu oraz wskutek zmniejszenia wytrzymałości na ścinanie zasypki i jej podłoża w rezultacie pogorszenia ich cech przez wodę. [hasła pokrewne: ksylem, kuchnia marzeń, weraph ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ksylem kuchnia marzeń weraph