posted by admin on wrz 10

Pochwa liściowa obejmująca łodygę tworzy u Cyperaceae i niektórych Gramineae całkowicie zamkniętą rurę; natomiast u wielu innych gatunków traw pochwa ta jest otwarta, tzn. jej brzegi nie zrastają się, lecz tylko na siebie zachodzą. Tak wykształcona pochwa liściowa początkowo chroni pączek łodygowy; później zaś chroni ona i wspiera również dolną część rosnącego jeszcze delikatnego międzywęźla łodygi. U Gramineae pochwa liściowa przechodzi ku górze, tzn. u podstawy bezogonkowej blaszki, w błoniasty wyrostek — języczek liściowy, ligula. Tuż ponad węzłem łodygi jest ona nabrzmiała i tworzy „kolanko”. Przylistki. Jeśli wykształcają się, powstają one obustronnie na brzegach dolnej części zawiązka liściowego; najczęściej po każdej stronie zawiązka tworzy się jeden przylistek, początkowo w postaci wydłużonego wyrostka. Przylistki mogą być tworami niepozornymi albo osiągają dość pokaźne rozmiary i wyprzedzają we wzroście górną część zawiązka liściowego. Stanowią one często tylko ochronę dla pączka. Takie przylistki są blade, zabarwione żółtawo albo brązowawo i mają budowę znacznie prostszą niż blaszki liściowe; przylistki takie mogą wcześnie odpadać [przylistki opadające]. Jeśli jednak biorą udział w procesie asymilacji dwutlenku węgla, są zielone i mają budowę taką jak blaszki liściowe; tak wykształcone przylistki pozostają trwale zachowane (przylistki trwałe]. Kształt przylistków może być bardzo rozmaity i różne może ich ustawienie. Właściwości te pozostają najczęściej w związku ze szczególnymi typami wykształcenia nasady liścia. U bardzo wielu roślin, których nasada liścia pozostaje niepokaźna, przylistki wykształcore są w postaci d wóch wolnych listków po obu stronach podstawy ogonka liściowego. [więcej w: ksylem, wiązka bikolateralna, dombud siemianowice ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice ksylem wiązka bikolateralna