posted by admin on wrz 3

Podmycie jednego filara było tak duże, że osiadł 36 cm, a spod sąsiedniej podpory grunt został częściowo wymyty i powstała tam wyrwa głębokości 1,40 m, szerokości 1,1 m i długości 2,40 m. Przy trzeciej podporze woda wypłukała dużo gruntu, ale fundament nie został naruszony. Badania tego starego obiektu wykazały, że zachował stateczność dzięki murowanej nadbudowie sklepienia, chociaż w niej stwierdzono rozwarte spękania poziome, szczególnie nad zwornikiem najbardziej podmytego przęsła, w którego sklepieniu wypadły klińce. Naprawę wykonano bardzo starannie, nie dopuszczając do wstrząsów wywołanych pracą sprzętu. Sklepienia ściągnięto kablami dla zwarcia obluzowanych klińców, spękane spoiny wypełniono zaprawą cementową, a otwory po wypadniętych kamienicach, zapełniono betonem. Pod podpory wpompowano zaprawę cementową, a po jej stwardnieniu wykonano pozostałe prace zabezpieczające. Most przez rzekę Cooper koło Charlestonu (St. Zjedn. AP), długości 4,8 km, został wybudowany w 1928 r. Jego obciążenie ruchem wynosi około 120000 pojazdów na 24 h. Konstrukcją przęseł są stalowe kratownice wysokości 12,2 m i rozpiętości 82,4 m, wznoszące się 30 m nad wodą. Podpory mają fundamenty palowe. Stwierdzono, że środkowy filar mostu powoli, lecz stale wychyla się i usuwa w dół rzeki, co wywołało przemieszczenie kratownic 35 cm w poziomie łożysk i 48 cm w poziomie pomostu. Groziło to spadnięciem konstrukcji z podpór. Szukając przyczyn uszkodzenia, zbadano fundamenty. W czasie oględzin nurkowie stwierdzili, że grunt przy fundamentach został miejscami wypłukany, a nie zaimpregnowane pale drewniane były uszkodzone przez robaki. [hasła pokrewne: mała dyktanda net, stara tkalnia, dyktanda net ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyktanda net nowoczesne małe domy stara tkalnia