posted by admin on wrz 11

Ponad epitemem leżą w epidermie w swoisty sposób wykształcone aparaty szparkowe — szparki wodne. Szparki wodne są zwykle większe niż szparki powietrzne. Komórki otaczające je mogą być żywe i wtedy szparki wodne mogą otwierać się i zamykać, podobnie jak szparki powietrzne. U pewnych natomiast gatunków komórki te już dość wcześnie tracą treść żywą, a wówczas otoczona przez nie szparka jest stale szeroko otwarta. Komórki otaczające szparki wodne nie mają tak typowo wykształconych zgrubień błon komórkowych, jak komórki szparkowe szparek powietrznych. Wydzielana substancja płynna zawiera często duże ilości węglanu wapnia, który później pokrywa szparki wodne na brzegach liści w postaci białych łuseczek, jak np. u licznych gatunków rodzaju Sazifraga. Często tylko młode liście mają szparki wodne, występujące ponad epitemem zlokalizowanym w ich partiach szczytowych albo pod wierzchołkami ząbków. W całkowicie wykształconych liściach takich roślin szparki wodne przestają funkcjonować. Również w młodnikach wielu roślin, i to zarówno w młodnikach kwiatowych, jak i pozakwiatowych, substancja płynna zawierająca cukier jest wydzielana przez szparki wodne („szparki nektarowe”). U Cormophyta istnieje ścisła zależność pomiędzy budową a czynnościami blaszek liściowych; blaszki liściowe stanowią zasadnicze organy asymilacji, a równocześnie są one organami transpiracji. Możliwość asymilacji dwutlenku węgla jest związana z występowaniem chlorofilu i uzależniona od obecności światła. Zrozumiałe przeto stają się cechy budowy liścia, mianowicie jego zielona barwa, z reguły znaczny rozwój powierzchni blaszek liściowych, które są cienkie i rozpłaszczone, oraz ich najczęściej grzbieto—brzuszna budowa. Im większa jest powierzchnia blaszki liściowej, tym więcej komórek z chloroplastami może być wystawionych na działanie światła bez wzajemnego zacieniania się; tym łatwiej zatem liść może pobierać dwutlenek węgla ze szczupłych jego zapasów występujących w powietrzu. [hasła pokrewne: wiązki kolateralne, stara tkalnia, pozwolenie na budowę dokumenty ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pozwolenie na budowę dokumenty stara tkalnia wiązki kolateralne