posted by admin on lut 20

Niepodzielona blaszka liściowa może mieć brzeg cały albo płytko łub głębiej wcinany. Nerw główny liścia podzielonego pierzasto stanowi jego osadkę. Zawiązki listków liścia złożonego, mogą ulegać rozczłonkowaniu podobnie jak zawiązek liścia, z którego powstały. Zdarza się u niektórych roślin iż wytwarzanie zawiązków listków odbywa się w porządku odwrotnym (akropetalnym) lub też występują kombinacje tych dwóch kierunków. Klapowane, a często również podziurawione blaszki liściowe rośliny Monstera powstają w następujacy sposób: w bardzo młodych jeszcze liściach obumierają wyspowo pewne partie tkanek, leżace pomiędzy nerwami, a w końcowym etapie tkanki te całkowicie rozpadają się. W podobny sposób powstają poszczególne odcinki wachlarzowatych pierzastych liści palm; blaszki te dzielą się znacznie później na poszczególne odcinki. Młodociana blaszka liściowa jest pofałdowana tak jak złożony papierowy wachlarz. Przed jej rozwinięciem obumierają pasma tkanek biegnace wzdłuż górnych krawędzi fałdów (rzadziej wzdłuż krawędzi dolnych). W innych przypadkach Śluzowacieją i wskutek tego zwarta budowa blaszki liściowej ulega rozluźnieniu (np. u Cocos). Liście wielu iglastych (igły) wykształcone są w postaci niespłaszczonych utworów; zarówno dolna, jak i górna strona blaszki liściowej różnicują się z odpowiednich stron. Jednakże w liściach j ednopowierzchniowych u pewnych roślin spośród Monocotuledoneae cała powierzchnia liścia rozwija się tylko z dolnej strony. Wyróżniamy liście: trójlistkowe, dłoniasto złożone, pierzasto złożone. Liście pierzasto zlożone są parzysto pierzasto złożone (o parzystej liczbie odcinków bocznych) lub nieparzysto pierzasto złożone (nadto jeden nieparzysty listek szczytowy). [hasła pokrewne: projektowanie wnętrz, architekt wnętrz wrocław, projektowanie wnętrz Kraków ]

posted by admin on lut 20

Brzeg blaszki liściowej być cały, falisty, piłkowany, podwójnie ząbkowany, karbowany, podwójnie karbowany, orzęsiony, kolczastys; w ten sam sposób różnicują się również mieczowate, spłaszczone liście Iris. Blaszki liści bezogonkowych (siedzących) najczęściej zrośnięte są z łodygą szeroką nasadą liścia, która może obejmować łodygę, jak np. u Papaver somnijerum. Blaszki liściowe są poprzecinane nerwami (żyłkami), które tworzą bogato rozgałęzioną sieć; nerwy te często mają jaśniejszą barwę zieloną niż pozostałe partie liścia. Nerwy służą do przewodzenia substancji pokarmowych; stanowią one również elementy usztywniające blaszkę liściową. Większe nerwy zwykle mniej lub bardziej uwypuklają się na dolnej powierzchni liścia, tworząc listewki wystające w postaci żeber. Uwypukleniom tym mogą odpowiadać bruzdy na górnej powierzchni 2, Y, 4 nerwy boczne; ksylem na czarno. (Wg Trolla) liścia. Delikatniejsze odgałęzienia nerwów jednak stają się widoczne dopiero wówczas, gdy blaszkę oglądamy w świetle przechodzącym. Nerw przebiegający środkiem blaszki liściowej bywa często szczególnie silnie rozwinięty; jest to nerw główny, czyli środkowy. Od nerwu głównego odchodzą nerwy boczne. Wyróżniamy liście jednonerwowe (np. u niektórych iglastych) i wielonerwowe. Nerwacja Liści wielonerwowych może być: 1) widlasta: bez nerwów głównych (u wielu paproci oraz u Ginkgo); 2) równoległa : liczne nerwy główne biegną niemal równoległe wzdłuż całej blaszki liściowej, albo wyginają się łukowato i zbliżaią się ku sobie w zaostrzonej części szczytowej blaszki liściowej. Nerwy główne są połączone cienkimi nerwami biegnącymi w poprzek blaszki Liściowej; 3) siatkowata, czyli pierzasta : występuje nerw główny, od którego odgałęziają się nerwy boczne [pierwszego rzędu]. Od nich z kolei odchodzą delikatniejsze od poprzednich ner,vy boczne [drugiego rzędu] itd; bardzo delikatne końcowe rozgałęzienia nerwów tworzą zwykle subtelną siateczkę przenikającą całą blaszkę liściową. [patrz też: projektowanie wnętrz, architekt wnętrz wrocław, projektowanie wnętrz Kraków ]