posted by admin on wrz 19

Komórki miękiszu palisadowego często są wyraźnie powiązane w małe grupy dzięki zbliżeniu ich dolnych końców. Taka grupa komórek palisadowych łączy się u swej podstawy z lejkowato rozszerzoną komórką miękiszową [komórka zbierająca]. U niektórych drzew, np. u Fagus, oraz u pewnych krzewów warstwa miękiszu palisadowego jest znacznie cieńsza w liściach rozwijających się w cieniu, niż w liściach rosnących w pełnym świetle. W igłach sosny zarówno po stronie górnej, jak i dolnej oraz w liściach pewnych innych roślin zamiast warstwy miękiszu palisadowego występują wielkie spłaszczone komórki, w których charakterystyczne fałdy błony, wpuklając się do wnętrza komórki, dzielą jej światło na kilka niezupełnie zamkniętych komór (komórki wieloramienne). Read the rest of this entry »