posted by admin on lut 18

Wraz ze zwiększaniem powierzchni blaszki liściowej wzrasta intensywność jej transpiracji. Już nieliczne warstwy komórek bogatych w chloroplasty znacznie osłabiają światło padające z zewnątrz od góry i wnikające do liścia; najkorzystniejsze przeto jest zlokalizowanie tkanki asymilacyjnej na górnej stronie liścia tuż pod epidermą. Dwutlenek węgla natomiast jest pobierany z powietrza głównie przez dolną stronę blaszki liściowej, za pośrednictwem szparek powietrznych, których w liściach hypostomatycznych brak na górnej powierzchni. Może on zatem przeniknąć tym szybciej do górnych warstw tkanek, szczególnie czynnych w procesach asymilacji, im cieńsze są blaszki liściowe i im większe przestwory międzykomórkowe występują w miękiszu gąbczastym. Bogato rozgałęziona sieć wiązek prze— wodzących umożliwia szybkie odprowadzanie asymilatów ze wszystkich części blaszek liściowych do łodygi, po ich przeniknięciu z komórek asymilujących mezofilu do cieńszych rozgałęzień sieci nerwów. Jednocześnie przez swe bardzo drobne rozgałęzienia sieć nerwów bezpośrednio dostarcza wodę wszystkim częściom transpirującej blaszki liściowej. Budowa ta jest charakterystyczna dla liścia — organu transpirując ego wod ę, w przeciwieństwie do łodygi — organu przewodzącego wodę. Liście wielu roślin mają zdolność wykonywania aktywnych ruchów; ich blaszki liściowe mogą ustawiać się fototropicznie, prostopadle do kierunku padającego światła, albo mogą wykonywać ruchy fotonastyczne. Często na skutek tego liście pędów plagiotropowych, wykazujących budowę grzbieto—brzuszną, mają pewną charakterystyczną orientację: jeśli patrzymy na taki pęd z góry, widzimy, iż liście tworzą mniej lub bardziej zwartą mozaikę. U roślin drzewiastych ustawienie liści pędów plagiotropowych w mozaikę następuje nie tylko wskutek ruchów tych liści, lecz również wskutek tego, że liście niżej leżące mają znacznie większe blaszki i dłuższe ogonki, niż liście położone bliżej szczytu pędu (Acer, Aesculus). Również rośliny różyczkowe wykształcają mozaikę liści; szczególnie piękna jest mozaika liści pływającej różyczki kotewki orzecha wodnego (Trapanatans). [podobne: projektowanie wnętrz szczecin, projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów warszawa ]

posted by admin on lut 18

Pochwa liściowa obejmująca łodygę tworzy u Cyperaceae i niektórych Gramineae całkowicie zamkniętą rurę; natomiast u wielu innych gatunków traw pochwa ta jest otwarta, tzn. jej brzegi nie zrastają się, lecz tylko na siebie zachodzą. Tak wykształcona pochwa liściowa początkowo chroni pączek łodygowy; później zaś chroni ona i wspiera również dolną część rosnącego jeszcze delikatnego międzywęźla łodygi. U Gramineae pochwa liściowa przechodzi ku górze, tzn. u podstawy bezogonkowej blaszki, w błoniasty wyrostek — języczek liściowy, ligula. Tuż ponad węzłem łodygi jest ona nabrzmiała i tworzy „kolanko”. Przylistki. Jeśli wykształcają się, powstają one obustronnie na brzegach dolnej części zawiązka liściowego; najczęściej po każdej stronie zawiązka tworzy się jeden przylistek, początkowo w postaci wydłużonego wyrostka. Przylistki mogą być tworami niepozornymi albo osiągają dość pokaźne rozmiary i wyprzedzają we wzroście górną część zawiązka liściowego. Stanowią one często tylko ochronę dla pączka. Takie przylistki są blade, zabarwione żółtawo albo brązowawo i mają budowę znacznie prostszą niż blaszki liściowe; przylistki takie mogą wcześnie odpadać [przylistki opadające]. Jeśli jednak biorą udział w procesie asymilacji dwutlenku węgla, są zielone i mają budowę taką jak blaszki liściowe; tak wykształcone przylistki pozostają trwale zachowane (przylistki trwałe]. Kształt przylistków może być bardzo rozmaity i różne może ich ustawienie. Właściwości te pozostają najczęściej w związku ze szczególnymi typami wykształcenia nasady liścia. U bardzo wielu roślin, których nasada liścia pozostaje niepokaźna, przylistki wykształcore są w postaci d wóch wolnych listków po obu stronach podstawy ogonka liściowego. [więcej w: projektowanie wnętrz szczecin, projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów warszawa ]