posted by admin on lut 21

Pomiędzy pasma floemu wdziera się w kierunku promienistym centralnie umieszczony ksylem, który uzyskuje dzięki temu na przekroju poprzecznym zarys gwiazdy. Protoksylem występuje na końcach jej ramion. Wiązka promienista również winna być uważana za filogenetycznie starą. Przemawia za tym fakt, iż według dotychczasowych danych ten typ wiązki występuje u wszystkich obecnie żyjących oraz kopalnych Cormophyta w korzeniach, a prócz tego niektórych Cormophyta również w łodygach. Nie stwierdzono dotychczas, aby jakikolwiek inny typ wiązki występował zarówno w łodygach, jak i korzeniach. Budowa i rozmieszczenie wiązek przewodzących w pędach paprotników są w przeciwieństwie do roślin nasiennych — bardzo różnorodne. U niektórych gatunków paproci występuje tylko jedna centralna wiązka przewodząca; część naczyniowa wiązki jest wykształcona w postaci walca. W jego wnętrzu przebiega pasmo tkanki miękiszowej („rdzeń”). Wiązki tego typu występują u Gleicheniaceae, Schizaeaceae. Innym typem wiązki przewodzącej paproci jest wiązka centralna, w której Wewnątrz walca ksylemu istnieje dodatkowy walec floemu, a „rdzeń” dopiero w jego wnętrzu (np. Marsilia). V niektórych gatunków paproci rura wiązkowa jest poprzerywana romboksztaltnymi lukami liściowymi i przedstawia rodzaj sieci (np. Dryopteris filia mas). Na przekroju poprzecznym pędu widoczne są wtedy liczne, rozmieszczone na obwodzie koła wiązki koncentryczne ze zwartym ksylemem centralnym. U pewnych paproci budowa jedynej centralnej koncentrycznej wiązki może też ulec innemu przekształceniu: przylegający do centralnie położonego rdzenia walec ksylemu może być rozdzielony na pewną ilość obok siebie leżących podłużnych pasm ksylemu. Pasma te są od siebie oddzielone przewodzących, teoria stelarna promienisto przebiegającymi pasmami miękiszu. [więcej w: Wykończenia mieszkań, wykończenia wnętrz, wykończenie mieszkania

posted by admin on lut 19

Ponad epitemem leżą w epidermie w swoisty sposób wykształcone aparaty szparkowe — szparki wodne. Szparki wodne są zwykle większe niż szparki powietrzne. Komórki otaczające je mogą być żywe i wtedy szparki wodne mogą otwierać się i zamykać, podobnie jak szparki powietrzne. U pewnych natomiast gatunków komórki te już dość wcześnie tracą treść żywą, a wówczas otoczona przez nie szparka jest stale szeroko otwarta. Komórki otaczające szparki wodne nie mają tak typowo wykształconych zgrubień błon komórkowych, jak komórki szparkowe szparek powietrznych. Wydzielana substancja płynna zawiera często duże ilości węglanu wapnia, który później pokrywa szparki wodne na brzegach liści w postaci białych łuseczek, jak np. u licznych gatunków rodzaju Sazifraga. Często tylko młode liście mają szparki wodne, występujące ponad epitemem zlokalizowanym w ich partiach szczytowych albo pod wierzchołkami ząbków. W całkowicie wykształconych liściach takich roślin szparki wodne przestają funkcjonować. Również w młodnikach wielu roślin, i to zarówno w młodnikach kwiatowych, jak i pozakwiatowych, substancja płynna zawierająca cukier jest wydzielana przez szparki wodne („szparki nektarowe”). U Cormophyta istnieje ścisła zależność pomiędzy budową a czynnościami blaszek liściowych; blaszki liściowe stanowią zasadnicze organy asymilacji, a równocześnie są one organami transpiracji. Możliwość asymilacji dwutlenku węgla jest związana z występowaniem chlorofilu i uzależniona od obecności światła. Zrozumiałe przeto stają się cechy budowy liścia, mianowicie jego zielona barwa, z reguły znaczny rozwój powierzchni blaszek liściowych, które są cienkie i rozpłaszczone, oraz ich najczęściej grzbieto—brzuszna budowa. Im większa jest powierzchnia blaszki liściowej, tym więcej komórek z chloroplastami może być wystawionych na działanie światła bez wzajemnego zacieniania się; tym łatwiej zatem liść może pobierać dwutlenek węgla ze szczupłych jego zapasów występujących w powietrzu. [hasła pokrewne: Wykończenia mieszkań, wykończenia wnętrz, wykończenie mieszkania ]