posted by admin on wrz 5

Pouczającym przykładem są katastrofy wieloprzęsłowego mostu im. Wilsona przez Loarę w Tours (Francja), posadowionego na fundamentach palowych (Grattesat, 1980). Dlatego historia tego mostu zasługuje na obszerniejszy opis. Ostatnia katastrofa nastąpiła 9 kwietnia 1978 r. Budowę pierwszego mostu w Tours rozpoczęto już w 1033 r. W okresie od XI do XVIII wieku był on co najmniej dziesięć razy przebudowywany. Wskutek licznych powodzi ulegał niejednej katastrofie i był wielokrotnie odbudowywani. Przebudowę, której most zawdzięcza swój obecny kształt architektoniczny, rozpoczęto w 1765 r. , ale i wówczas nastąpiła katastrofa. W czasie odbudowy w 1777 r. filar 8 nagle zapadł się na głębokość 1,12 m i jednocześnie przesunął 1,44 m w górę biegu rzeki, co spowodowało zawalenie dwóch sąsiednich kamiennych sklepień. Odbudowę mostu zakończono dopiero w 1788 r. , a już w następnym 1789 r. załamały się cztery sklepienia (w przęsłach 12 do 15) przy prawym brzegu rzeki. Wtedy zrobiono tymczasowy most drewniany, a odbudowę mostu kamiennego zakończono dopiero w 1810 r. W trzech przęsłach wzmocniono most przez wykonanie w poziomie terenu odwróconych sklepień. W roku 1835 zauważono osiadanie filarów 9, 10 i 11. Dlatego w latach 1835-1840 wzmocniono podłoże zastrzykami wapiennymi. Od 1835 do 1978 r. nie stwierdzano poważniejszych uszkodzeń fundamentów, chociaż w latach 1846, 1856 i 1866 występowały duże powodzie. [hasła pokrewne: dombud siemianowice, weraph, stara tkalnia ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice stara tkalnia weraph