posted by admin on wrz 2

Kierowca wjeżdżający 2 lipca 1973 r. na most przez Men koło Hochheim (RFN) zauważył w jego części rzecznej wklęśnięcie nawierzchni na odcinku około 60 m. Zawiadomił o tym policję, która natychmiast zatrzymała ruch w obu kierunkach. Most jest położony w ciągu autostrady i ma całkowitą długość 1066 m. Część rzeczną stanowią blachownice z płytą ortotropową. Most ma stałe łożyska liniowe oraz jednokierunkowe ruchome łożyska rolkowe systemu Corroweld (Deinhard, 1977). Powodem uszkodzenia było zsunięcie się łożyska na filarze z płyty podłożyskowej. Filar był pochylony: jego przesunięcie u góry wynosiło 14 cm, przy wysokości filara 10 m. W miejscu styku korpusu z fundamentem powstało pęknięcie szerokości 4 cm, tzn. że przy średnicy filara 2,2 m jego korpus opierał się na powierzchni w kształcie półksiężyca z maksymalną szerokością 30 cm. Przemieszczenia wystąpiły również w kierunku poprzecznym. W skutek jednostronnego przechylenia filara przesunęła się konstrukcja przęsła o 9 cm, powodując przemieszczenie górnej płyty łożyska rolkowego na sąsiednim filarze. Stwierdzono, że łożysko przesunęło się tak, że obciążenie przenosiła tylko krawędź płyty nadłożyskowej. W obliczeniach łożyska rolkowego przyjęto jego ruch w zakresie ± 25 mm, co było zgodne z ówczesnymi przepisami. [podobne: wiązki kolateralne, parafia rokietnica, boboland szczecin ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: boboland szczecin parafia rokietnica wiązki kolateralne