posted by admin on wrz 7

Projektant pod taką presją odstępował od swojego pierwotnego rozwiązania, często nie mając warunków sprzyjających wnikliwemu przeanalizowaniu następstw zmiany. Rezygnował z rozwiązania, które szczegółowo przemyślał. W rezultacie, przy dobrym pierwotnym projekcie, budowano most na podstawie zmienionej, złej dokumentacji, co doprowadziło do katastrofy. Świadczy to o znaczeniu siły charakteru i konsekwencji w działalności inżynierskiej. Jednoznaczne ustalenie przyczyny katastrofy mostu jest rzadko możliwe, gdyż zwykle przyczyn jest kilka. Nakładają się na siebie i są powiązane, co utrudnia ustalenie źródła katastrofy oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków. Nie dotyczy to oczywiście przypadków zupełnie wyraźnych, jak np. katastrof żywiołowych wywołanych siłą wyższą. Bywa, że poznanie przyczyn jest utrudnione przez ukrywanie faktów, gdy świadczą one o zaniedbaniach projektantów i wykonawców, gdyż wynikają z ich niesumienności, niedostatecznej kontroli i nadzoru. Do przyczyn, które doprowadzają do tragicznych w skutkach katastrof mostów, dochodzi ludzka lekkomyślność i nierzetelność. Niektóre, pozornie niewielkie zaniedbania wywołują coś w rodzaju reakcji łańcuchowej, a zbieg różnych niepomyślnych czynników i okoliczności doprowadza w końcu do załamania się konstrukcji. Przez przezorne postępowanie i dokładne rozeznanie ewentualnych zagrożeń można uniknąć wielu niepowodzeń. [więcej w: styl gotycki cechy szczecin, styl gotycki cechy Wrocław, styl gotycki cechy ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ksylem styl gotycki cechy weraph