posted by admin on wrz 6

W praktycznym stosowaniu oba modele różnią się od założeń teoretycznych. W rzeczywistości w modelu probabilistycznym są wykorzystywane także wielkości zdeterminowane i przyjmowane rozkłady wielkości losowych według idealnych założeń. W modelu deterministycznym są stosowane parametry normowe uwzględniające ich rozrzuty, oszacowane na podstawie doświadczeń, badań elementów konstrukcji i całych budowli, zaś wartości nominalne parametrów w rzeczywistości dotyczą nie pojedynczych budowli, ale ich rodzajów. Mimo to modele: probabilistyczny i deterministyczny różnią się zasadniczo. Korzystając z modelu deterministycznego sprawdza się, czy naprężenia są niższe, niż wartości dopuszczalne. Natomiast stosując model probabilistyczny rozpatruje się stany konstrukcji, w których ulega ona wyidealizowanemu zniszczeniu lub występują w niej zjawiska uniemożliwiające jej użytkowanie. Rozróżnia się zatem dwie grupy tych stanów: 1) zniszczenia, przy istniejącym jeszcze zapasie bezpieczeństwa (przewrócenie konstrukcji, załamanie, rozerwanie lub wyboczenie zasadniczych elementów konstrukcji), 2) użytkowania (konstrukcja nie nadaje się do wykorzystania wskutek nadmiernych zarysowań, ugięć, drgań lub tp. ). A zatem przy tym modelu sprawdzenie wykracza poza warunek bezpieczeństwa i obejmuje niezawodność konstrukcji. Bezpieczeństwo konstrukcji sprawdza się w założeniu czasu jej przydatności. Na przykład mosty projektuje się z uwzględnieniem poziomu wody w rzece występującego co 100 lub co 1000 lat, godząc się z ewentualnością katastrofy obiektu, w przypadku wystąpienia wody wyższej. Takie postępowanie ma uzasadnienie ekonomiczne. Niedoskonałością metod wykorzystujących model probabilistyczny jest opieranie obliczeń konstrukcji na liczbie danych statystycznych niewystarczającej do ścisłego uwzględnienia w projektowaniu rzeczywistych rozkładów obciążeń i oddziaływań. [patrz też: boboland szczecin, dyktanda net, gentryfikacja ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: boboland szczecin dyktanda net gentryfikacja