posted by admin on lut 19

Budowa wiązki przewodzącej blaszki liściowej odpowiada budowie wiązki przewodzącej łodygi. U roślin nasiennych wiązki liścia są niemal zawsze zbudowane z tkanek pierwotnych. Wiązki te są z reguły kolateralne zamknięte; wszelako w nerwach głównych Gymnospermae i Ditotyiedoneae mogą one być również otwarte. Ponieważ wiązki przewodzące liści stanowią przedłużenie wiązek łodygowych, ich części naczyniowe zwykle zwrócone są ku górze blaszki liściowej, części sitowe zaś ku dołowi. W części naczyniowej pozostają tylko tracheidy: siatkowate i spiralne; ulega redukcji część sitowa; rurki sitowe mają coraz mniejszą średnicę, a w dalszych odcinkach już nie występują zupełnie; część naczyniowa zaś zawiera jeszcze krótkie cewki spiralne, stanowiące ślepe zakończenia nerwów. W igłach drzew iglastych nie ma żadnych drobniejszych rozgałęzień wiązek. Wzdłuż igły przebiegają środkiem jedna lub dwie wiązki przewodzące. Zewnętrzne partie ksylemu tych wiązek otoczone są podobnymi do tracheid komórkami martwymi, których błony madą jamki lejkowate. Na zewnątrz floemu występuje pasmo komórek bogatych w białko. [patrz też: styropian spadkowy, architekt wnętrz wrocław, styropian spadkowy Kraków ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: architekt wnętrz wrocław projektowanie wnętrz Kraków styropian spadkowy