posted by admin on wrz 13

Pomiędzy pasma floemu wdziera się w kierunku promienistym centralnie umieszczony ksylem, który uzyskuje dzięki temu na przekroju poprzecznym zarys gwiazdy. Protoksylem występuje na końcach jej ramion. Wiązka promienista również winna być uważana za filogenetycznie starą. Przemawia za tym fakt, iż według dotychczasowych danych ten typ wiązki występuje u wszystkich obecnie żyjących oraz kopalnych Cormophyta w korzeniach, a prócz tego niektórych Cormophyta również w łodygach. Nie stwierdzono dotychczas, aby jakikolwiek inny typ wiązki występował zarówno w łodygach, jak i korzeniach. Budowa i rozmieszczenie wiązek przewodzących w pędach paprotników są w przeciwieństwie do roślin nasiennych — bardzo różnorodne. U niektórych gatunków paproci występuje tylko jedna centralna wiązka przewodząca; część naczyniowa wiązki jest wykształcona w postaci walca. W jego wnętrzu przebiega pasmo tkanki miękiszowej („rdzeń”). Wiązki tego typu występują u Gleicheniaceae, Schizaeaceae. Innym typem wiązki przewodzącej paproci jest wiązka centralna, w której Wewnątrz walca ksylemu istnieje dodatkowy walec floemu, a „rdzeń” dopiero w jego wnętrzu (np. Marsilia). V niektórych gatunków paproci rura wiązkowa jest poprzerywana romboksztaltnymi lukami liściowymi i przedstawia rodzaj sieci (np. Dryopteris filia mas). Na przekroju poprzecznym pędu widoczne są wtedy liczne, rozmieszczone na obwodzie koła wiązki koncentryczne ze zwartym ksylemem centralnym. U pewnych paproci budowa jedynej centralnej koncentrycznej wiązki może też ulec innemu przekształceniu: przylegający do centralnie położonego rdzenia walec ksylemu może być rozdzielony na pewną ilość obok siebie leżących podłużnych pasm ksylemu. Pasma te są od siebie oddzielone przewodzących, teoria stelarna promienisto przebiegającymi pasmami miękiszu. [więcej w: wiązki kolateralne, stara tkalnia, pozwolenie na budowę dokumenty

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pozwolenie na budowę dokumenty stara tkalnia wiązki kolateralne