posted by admin on wrz 9

Dzięki spiętrzeniu powierzchnia zwierciadła wody powiększa się, przedłuża się czas przepływu, a zawiesiny w postaci osadu opadają na dno; zbiornik dolinowy może zastąpić sztuczną oczyszczalnię . Zbiornik Turawa na rz. Małej Panwi, o maksymalnej powierzchni zalewu 2000 ha, w dużym stopniu zmniejsza zanieczyszczenia tej rzeki, wskutek doprowadzenia ścieków z fabryki celulozy Kalety zakładów metalurgicznych w Ozimku. Podobnie Zbiornik Otmuchowski o zbliżonej powierzchni, na rz. Nysie Kłodzkiej, zmniejsza zanieczyszczenie rzeki ściekami z licznych zakładów przemysłowych, m. in. z fabryki celulozy w Bardo. Jeżeli ładunek zanieczyszczeń jest zbyt duży w stosunku do objętości przepływu i powierzchni zbiornika, wówczas osady gnijące na dnie zbiornika zużywają tlen i poniżej zbiornika nie uzyskuje się zmniejszenia zanieczyszcze nia, a nawet na odwrót – stan ulega pogorszeniu . Dla wód silnie zanieczyszczonych lepsze wyniki daje regulacja rzeki. Zawiesiny przy zwiększonej prędkości nie opadają na dno, lecz są wleczone. Woda pobiera stale tlen z powietrza i przerabia stopniowo zawarte w niej zanieczyszczenia. Podczas niskich stanów wody w rzece zanieczyszczenie ściekami jest najgroźniejsze. Z tego też względu, gdzie na to warunki pozwalają, należy budować zbiorniki retencyjne w celu zwiększenia przepływu w okresie posuchy. [patrz też: stara tkalnia, wiązki kolateralne, wiązka bikolateralna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: stara tkalnia wiązka bikolateralna wiązki kolateralne