posted by admin on wrz 12

Ze szczytowej części powstaje blaszka liściowa, a w liściach ogonkowych daje ona również początek ogonkowi (C o). Blaszka liściowa rozwija się w wyniku intensywnego rozrastania się szczytowej części zawiązka na szerokość; wzrost ten inicjują subepidennalne komórki brzeżne. W późniejszym etapie rozwój blaszki odbywa się przez wzrost powierzchniowy, a niekiedy również i przez wzrost na grubość, Ogonek liściowy wykształca się stosunkowo późno. Powstaje on w wyniku wzrostu interkalarnego pomiędzy blaszką liściową a niezróżnicowaną jeszcze podstawową częścią wiązka liścia. Z podstawowej części wykształca się niepozorna 01 najczęściej nasada liścia oraz przylistki tworzące się W wyniku jej rozczłonkowania. Blaszka liściowa. Budowa zewnętrzna. Blaszka liściowa jest najczęściej cienka, spłaszczona; z reguły wykazuje ona budowę grzbietobrzuszną, a jej powierzchnia górna ma ciemniejszą barwę zieloną niż powierzchnia dolna. Blaszka liściowa może być niepodzielona, po dzielona albo złożona z listków. U większości Monocotyledoneae występują liście proste, gdy tymczasem wielu przedstawicieli Dicotyledoneae ma liście złożone. Liście złożone powstają zwykle w następstwie rozczłonkowania się brzeżnych partii zawiązków liści. Nazwa liści prostych pojedynczych obejmuje liście mające blaszkę liściową całkowicie niepodzieloną albo płycej lub głębiej wcinaną. W zależności od stopnia jej podzielenia wyróżniamy następujące typy liści: 1) liście niepodzielone, czyli bez głębszych wcięć; 2) liście wrębne: z wcięciami blaszki dochodzącymi najwyżej do 1/4 jej szerokości; 3) liście dłoniasto klapowane i pierzasto klap owa n e: podzielone na części (łaty, klapy), przy czym wcięcia między częściami dochodzą nie głębiej niż do 2/3 promienia blaszki liściowej (liść dłoniasto klapowany) albo do 2/s szerokości blaszki, licząc od brzegu do nerwu głównego (liść pierzasto klapowany); 4) liście dłoniasto dzielne i pierzasto dzielne: poszczególne odcinki blaszki są ze sobą połączone tylko w ich dolnych częściach, niespełna do 1/5 ich długości; 5) liście dłoniastosieczne i pierzastosieczne:  poszczególne odcinki blaszki liściowej są rozdzielone aż do nasady, jednak są ze sobą ściśle złączone, toteż liść odpada jako całość. [więcej w: catering tychy, biuro rachunkowe warszawa, pogotowie weterynaryjne wrocław, decoupage ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: